ISBN Sorgulama

ISBN Sorgulama

Bu sayfadan ISBN   SORGULAMA    yapabilirsiniz. 

ISBN Nedir?

• ISBN (International Standard Book Number), hızla değişen ve gelişen dünyamızda artan bilgi üretimini izleyebilmek ve geniş çapta kullanıma sunmak için 1970’te Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) 2108 standardı olarak üye ülkelerin onayı ile yürürlüğe giren bir numaralama sistemidir.

• Amaç, kitap numaralarının uluslararası bir yöntemle standardize edilerek, belirli bir yayımcının yayınladığı bir materyalin kimliğini tanımlamaktır.

Nelere ISBN Verilir?

• Basılı kitaplar ve kitapçıklar

• Kabartma yazı ile hazırlanmış kitaplar

• Yayıncı tarafından, düzenli olarak güncellenmesine ve takip edilmesine gerek olmadığı varsayılarak basılan yayınlar

• Ayrı Basılar: Bir danışma kaynağının bağımsız makaleleri ya da belirli sayıları (ancak söz konusu süreli yayının bütünü değil);

• Haritalar

• Eğitim/öğretim amaçlı filmler, videolar ve slaytlar

• Kaset, CD veya DVD’de işitsel kitaplar (konuşan kitaplar)

• İster fiziksel taşıyıcıda (makine tarafından okunan teypler, disketler, CD-ROM’lar) ister internette olsun, elektronik kitaplar

• Basılı monografik yayınların dijital kopyaları

• Mikrofilm yayınları

• Eğitim veya öğretim işlevli yazılım

• Karışık medya yayınları (temel olarak bir metin belgesine dayanması durumunda)

Online Teklif Al

Teklif almak istediğiniz konu hakkında detaylı bilgi yazınız.